Borgergade 17

År 1908. Chr. Severinsen foran forretningen Til højre ses den første fornemme bygning på matrikel 3bk, Grindsted By, svarende til vore dages Borgergade 17. Husets ejer, Chr. Severinsen, står ved fortovskanten foran sin købmandsforretning. I husets anden …

Læs mere

Borgergade 15

Borgergade 15 Borgergade år 1897. N.C. Nielsen, skrædder og manufakturforretning Borgergade set mod vest  ca. 1897. N.C. Nielsen står foran sin skrædder og manufakturforretning (Borgergade 15). Til højre ses den bygning hvor T.C. Oehlenschlæger senere indrettede købmandshandel …

Læs mere

Grindsted Apotek

Grindsted Apotek– til gavn og lindring gennem 175 år 1. september 2017 fejrede Grindsted Apotek, at det var 175 år siden, at den første apoteker, Adolph Ottesen, slog sig ned i Grindsted. Det første apotek lå på …

Læs mere

Grindsted Privatskole

Grindsted Privatskole – Realskolen – Grindsted Kost- og Realskole Kært barn har mange navneHer er beretningen om de gamle skolebygninger Til venstre: Grindsted Privatskole i lejede bygninger, Vestergade 8.På trappen lærerinde frk. Sneum. De to piger er …

Læs mere

Nordens største friluftsbad – Grindsted 1934

Se billedserien om det stort anlagte svømmebad fra 1934. Klik her. https://www.grindstedarkivet.dk/wp-content/uploads/2017/05/F4-2014-11-AD-Nordens-st%C3%B8rste-friluftsbad-%E2%80%93-Grindsted-1934.pdf

Redningskorpsene – Falck og Zonen i Grindsted

Falcks Redningskorps Falcks Redningskorps blev grundlagt i 1906 med brandslukning i København og Frederiksberg som hovedområde, men senere også anden form for redning. Korpset blev efterhånden landsdækkende og i årene 1927 til 1935 blev nettet kraftigt udbygget.I …

Læs mere

Sygehus og sundhedsvæsen i Grindsted

Grindsted Sygehus Historien om Grindsted Sygehus begyndte i 1903, da man åbnede et epidemisygehus.Et mere traditionelt sygehus blev etableret i 1908 Herefter fulgte udvidelse på udvidelse, indtil den sidste store patientfløj stod færdig i 1971. Ind imellem de …

Læs mere

Bibliotekets historie i Grindsted

Den gamle skole, Borgergade 33 Indtil 1834 fandtes der ingen fælles bogsamling på Grindsted-egnen. I årene derefter skete der kun en meget langsom tilvækst i samlingen, der fortrinsvis blev administreret af præsterne. I 1887 tiltrådte J.K. Nielsen …

Læs mere

Torve og pladser

Grindsteds torve og pladser Det centrale torv midt i byen har helt siden byens fødsel været det primære mødested og dermed byens hovedtorv.Men med byens vækst er der efterfølgende opstået nye torve:**Birketorvet i 1950’erne**Nørre Torv i 1970’erne**Apotekertorvet …

Læs mere

Postbetjeningen i Grindsted

Postbetjeningen i stationsbyen Postbetjeningen før jernbanerne foregik med den gule postdiligence ad sandede, ubekvemme veje.Først med en grundforbedring af vejen Varde – Vejle (1864) blev der basis for regelmæssig postbetjening. Det første brevsamlingssted i Grindsted var Grindsted …

Læs mere