Redningskorpsene – Falck og Zonen i Grindsted

Falcks Redningskorps

Falcks Redningskorps blev grundlagt i 1906 med brandslukning i København og Frederiksberg som hovedområde, men senere også anden form for redning.

Korpset blev efterhånden landsdækkende og i årene 1927 til 1935 blev nettet kraftigt udbygget.
I 1932  blev der også oprettet en station i Grindsted. Stationen blev hurtigt flyttet til I.P. Jensens Vej og senere til Vestergade.

Redningskorpset Zonen havde sideløbende en station i Grindsted indtil 1962, hvor selskaberne blev sluttet sammen.

Redningsarbejdet lå i Falcks hænder indtil 2015, hvor de mistede ambulancekørslen til Bios. Bios klarede det ikke, og efter knap et år overtog Region Syd selv tjenesten.

Borgergade i 1932

Den beskedne start. Den første station lå i Borgergade og blev drevet af bilhandlerne Sønderby og Hedegaard.    

J.P. Jensens Vej i 1935

Stationen blev hurtigt flyttet fra Borgergade til egne lokaler på det daværende I.P. Jensensvej.
Her lå Falck-stationen i næsten 25 år. Som det kan ses har man allerede fra starten leveret assistance inden for ambulance- og sygetransport, brandslukning og vejhjælp.  

Falck Vestergade i 1959

Arbejdsopgaver og -omfang krævede mere plads. Man flyttede derfor til en ny og moderne station i Vestergade.

Falck stationen var og er stadig også hjemsted for det kommunale brandvæsen, lige som Falck stadig udfører vejhjælp og anden redning.  Ambulance- og sygehuskørsel er derimod overgået til andre (se nedenstående)
Billedet er fra 2016.


Garageanlægget med front mod Vestergade blev udbygget med et garageanlæg bagved stationen. I 2015 mistede Falck ambulance- og sygehuskørsel til BIOS efter en udbudsrunde. Behovet for køretøjer var hermed mindre, og stationen står i dag med en reduceret park af køretøjer.

Bios og Ambulance Syd

Med overgangen til BIOS forsvandt de typiske Falck ambulancer , som vi har set i talrige udgaver i årenes løb.

Bios fik aldrig ambulance- og sygetransporten under kontrol. Efter knap et år mistede de jobbet efter en konkurs. Region Syd overtog derefter selv 15. august 2016 ambulancetjenesten under navnet Ambulance Syd.

Redningskorpset Zonen

Vestergade i 1932

Zonen  Sideløbende med Falck havde også redningskorpset Zonen station i Grindsted. Den blev oprettet i 1932 og startede hos Ford forhandler Niels Chr. Nielsen, Vestergade 7.   Det forblev en ret lille station, der i nogle år havde flere forskellige adresser.


Garageanlæg på Vestre Boulevard 9 i 1948

Zonen havde flere forskellige adresser indtil  det i 1948 fik garageanlæg  på Vestre Boulevard 9 (omtrent hvor Rema 100 i dag ligger).

Denne adresse havde man indtil 1962, hvor de to konkurrerende virksomheder blev sluttet sammen under navnet Falck-Zonen Redningskorps.

Senere forsvandt ”Zonen” igen fra firmanavnet, så det fremover blot hed ”Falck” .
Zonen eksisterede derefter ikke mere – hverken som firma eller som navn.