Lokalarkivets Historie

Grindsted Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1968 som by- og sognearkiv for Grindsted. I 1960’erne blev det udviklet på overbibliotekar H.E. Eriksens initiativ, og lokalarkivet forblev både fysisk og idemæssigt nært knyttet til biblioteket i mere end 40 år.

En gruppe af frivillige etablerede en arbejdsgruppe, der fortsatte og udviklede lokalarkivet, i en årrække under ledelse af Jens Erik Starup. I 1997 blev arkivet en selvejende institution.

I 2011 og 2012 var der er midlertidigt stop i lokalarkivets arbejde, indtil en nyetableret gruppe i efteråret 2012 genoptog arbejdet. Der oprettedes en forening, Grindsted Lokalarkiv, til at overvåge arkivets aktiviteter.

I 2012 flyttede biblioteket til nye lokaler,mens Grindsted Lokalarkiv forblev i de gamle bibliotekslokaler (Nu: 10. klasse skole) med indgang i sideindgangen i østfløjen.

Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Billund Kommune, og dets samlinger registreres i edb-programmet Arkibas. Desuden findes emneregistre på kartotekskort, og til avissamlingen findes et emne- og personregister fra 1960-1995.

Tillige findes maskinskrevne oversigter over en del af samlingerne, og til fotosamlingen findes et emneregister med fotokopier.

I marts 2015 skifter arkivet navn fra Grindsted Lokalhistoriske Arkiv til GrindstedArkivet.

Se nærmere under fanen: “Hvad indeholder arkivet?”.