Bøger og publikationer


Grindsted i Jernbanealderen

En billedpublikation om stationsbyen i jernbanealderen. Ved Per S. Knudsen og Finn Hauge Hansen.

I anledning af 100-året for jernbanernes indtog udkom en billedpublikation, som i billeder og ord fortalte om Grindsted i jernbaneepoken.

Publikationen er på 44 sider i formatet 21 x 17,5 cm.

Udsolgt

Spejlet der husker

En beretning om fotografdynastiet Lund.

290 sider. ISBN: 978-87-8541-0-3.

Udgivet af Watts-Prods, Gl. Grenevej 2, 6623 Vorbasse

Lysstriben

Kulturstrømmen i stationsbyen Grindsted
set i fotograf Sophus Levin Hansens optik.


144 sider. ISBN: 978-87-994011-7-8

Udgivet af Watts-Prods, Gl. Grenevej 2, 6623

Købmandsliv – Billund-Grindsted egnen, 2004

260 sider.


En historie om kolonialkøbmandsforretningerne i Grindsted og Billund Kommuner.


Udgivet af Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske Forening

For køb af disse bøger henviser til de lokal boghandlere