Træk af Grindsted Sogns historie

Grindsted Sogns Historie
Forfattet af lærer J.K. Nielsen

Data for førstelærer J.K. Nielsen, Grindsted, født 5.7.1862, død 18.11 1938.

Klik her for at se J.K. Nielsens beretning om Grindsted-egnen:  JKN Grindsted sogns historie


Om J.K. Nielsen skriver Julius Plagborg december 1979 følgende:

Fra 1. juli 1887 lærer og kirkesanger i Grindsted, tog sin afsked 1.10.1930 og boede sine sidste år i et hus tæt ved kommuneskolen.

Han var 2 perioder medlem af menighedsrådet, var en lokalhistorisk interesseret mand, der har skrevet flere skrifter om Grindsted sogns historie, har indsendt en del materiale til Dansk Folkemindesamling. Endvidere var han indberetter til Meteorologisk Institut gennem mange år.

Som en af hans mange elever mindes jeg ham med tak. Han var en dygtig lærer og interesserede sig også meget for geologi. I sine sidste år tog han meget ud på landet og interviewede ældre folk om, hvad de vidste om sognets fortid, om skik og brug m.v., og det kan vi alt sammen læse i hans skrifter om sognets historie.

Grindsted i december 1979

Julius Plagborg.

Jyske byer og deres mænd: Grindsted By

I byens eksplosionsagtige vækst i begyndelsen af 1900-tallet
skriver S. Th. Rasmussen i 1916 vedlagte om Grindsted (Udgivet af National Forlaget).

Det er en beretning om den kolossale drivkraft og pionerånd, der var i byen på dette tidspunkt to år efter at den første banelinje var oprettet.

Tryk for at se artiklen her