Borgergade 15

Borgergade 15

Borgergade år 1897. N.C. Nielsen, skrædder og manufakturforretning

Borgergade set mod vest  ca. 1897. N.C. Nielsen står foran sin skrædder og manufakturforretning (Borgergade 15). Til højre ses den bygning hvor T.C. Oehlenschlæger senere indrettede købmandshandel (Borgergade 14). I baggrunden ses skorstenen ved Andelsmejeriet Kildevæld ved Vestergade.

Ca. år 1900

År 1908

Borgergade set mod øst i 1908. Midt i billedet på højre side ses Borgergade 17, som det eneste hus med 2 etager og kvist. I venstre side ses allerførst fotograf Hans Lunds forretning i bager Wedels forretnings-ejendom, som senere blev overtaget af Eitel Andresen og kaldt ”Vor Bager”.

Skrædder Niels Chr. Nielsen

Skrædder Niels Chr. Nielsen         (født 9.3.1850, død 11.12.1929)  
I 1874 bosatte skræddermester N.C. Nielsen sig i Grindsted i lejede lokaler med en skræddersvend og en lærling. Han var født i Ans-ager, udlært skrædder i Lindknud og havde arbejdet som svend i Ølgod.   I 1888 opførte han en større bygning med skrædderværksted på hjørnet af Borgergade og Østergade (Borgerga-de 40). Siden byggede han 3 andre steder i hovedgaden.  
Nielsen var dygtig til at investere og var en overgang medejer af Grindsted Kro, hvorfra der blev udstykket mange grunde langs hovedgaden. Han blev tillidsmand (kontaktperson) for Varde Bank, før banken fik filial i Grindsted. Det var dengang penge sendtes med dagvognen fra Grindsted til Varde. Var i mange år lægdsmand (bestyrer af lægdsrullen), hvorfor han også modtog Dannebrogskorset kort før sin død i 1929.

Grindsted bymænd 1888

N.C. Nielsens første hus, Borgergade 38-40

N.C. Nielsens første hus på Borgergades østligste punkt (Nr. 38 og 40, senere sadelmager P. Madsens hus). Huset var først skrædderværksted og siden posthus. Foto fra 1890 eller senere. 

Ved folketællingen i 1890 hørte disse personer til husstanden på matrikel 2b:

Niels Christian Nielsen, 39 aar, ugift, Lutheran, født i Ansager, Husfader,

Skrædder Laurids Peder Andersen, 32 aar, ugift, Lutheran, født i Nørlem,

Skræddersvend Carl Anton Jacobsen Elkjær, 22 aar, ugift, Lutheran, født i Nørre Snede,

Skræddersvend Anders Jørgensen, 20 aar, ugift, Lutheran, født i Givskud,

Skræddersvend Ellen Jakobsen, 42 aar, ugift, Lutheran, født i Hejnsvig,

Husbestyrerinde Marie Cathrine Clausen, 19 aar, ugift, Lutheran, født i Sognet, Tjenestepige

N.C. Nielsen herreekvipering. Borgergade 9. År 1895

N.C. Nielsens herreekviperingsforretning på Borgergade 9, ca. 1895. Huset tjente senere som udsalg for Chrome og Goldschmidt, og derefter overtaget af manufakturhandler Andreas C. Christensen (med Tugthusudsalg).

Borgergade 9. År 1910

Rentier N.C. Nielsen foran sin private bolig (Borgergade 40) i januar 1910. I husets anden ende (Borgergade 38) var der stadig postkontor indtil det blev flyttet til Østergade ved banen i 1915.

Borgergade 12. Skrædder Bejer Jensens nye hus. År 1912

Borgergade i 1912 med skrædder Bejer Jensens nye hus tv. (nr. 19). Ud for nr. 15 står en mand med et barn på armen. Det må være  Alfred Christiansen og sønnen Poul Henry. Sofie står i døråbningen. Th. efter den hvide smedebygning bor sadelmager Martinus Eskildsen, hvis hus (nr. 16) er bygget af N.C. Nielsen i ca. 1902.

Steffen Lunding, manufaktur og herreekvipering

Steffen Lunding (født i 1862) havde forretning med manufaktur og herreekvipering i Vejle –  med filialer i Give og Brande. Han overtog Niels Chr. Nielsens forretning omkring 1908 og oprettede filial dér ved siden af købmand Chr. Severinsens nyopførte ejendom (Borgergade 17). Midt i billedet ses gæstgivergården, der senere udviklede sig til Hansens Hotel. Allerbagest er det posthuset i nr. 38-40.

Steffen Lunding. Borgergade 15 inden ombygningen i 1919

Borgergade 1923. Alfred Christiansen fører i begyndelsen sin forretning videre under navnet Steffen Lunding.

Borgergade år 1923. Alfred Christiansen fører i begyndelsen sin forretning videre under navnet Steffen Lunding.

Poul Henry Christiansen med personale. År 1952

Interiør fra butikken november 1952. På dette tidspunkt ejedes forretningen af sønnen Poul Henry Christiansen tv., dernæst følger førstemand Kalle Jørgensen, Grethe Præstegaard og Esther Christiansen gift med Poul Henry.

Farvehandel ved H. Hansen i den vestligste del af ejendommen

Ejendommen i 1970’erne