Sygehus og sundhedsvæsen i Grindsted

Grindsted Sygehus

Historien om Grindsted Sygehus begyndte i 1903, da man åbnede et epidemisygehus.
Et mere traditionelt sygehus blev etableret i 1908

Herefter fulgte udvidelse på udvidelse, indtil den sidste store patientfløj stod færdig i 1971.
Ind imellem de store udvidelser foretog man en del ombygninger.

Nedenstående fotos viser nogle af de vigtigste udviklingsfaser i sygehusets historie.
Se de mange andre fotos, der bl.a. viser patienter og personale.

Til venstre: Grindsted Sygehus med epidemisygehuset i baggrunden – Ca. 1910
Til højre: Grindsted Sygehus – Sydfacaden set fra haven – Ca. 1925

Til venstre: Sygehusets front med VEsterbrogade i forgrunden – Ca. 1940
Til højre: Grindsted Sygehuse efter ombygning og udvidelse – Ca. 1978

Til venstre: Grindsted Sygehus – 1983
Til højre: Grindsted Sygehus (nu Vestjysk Sygehus) 1996. Facaden mod syd er renoveret,men ellers er bygniingens ydre forholdsvis uændret i forhold til 1983


Hvis du vil se mere om sygehuset og sundhedsvæsenet i Grindsted,

så Klik her.