Hvad indeholder arkivet?

Vores avissamling

Vi har et stort udvalg af de lokale aviser – fra 1916 og frem. Se overblik over hele avissamlingen her.

Arkivalier

Foreningsarkiver, især vedr. mergling, engvanding, mejerier, politiske foreninger, borgerforening, m.m. Arkivet har en del personarkiver, heriblandt lærer J. K. Nielsens samling. J. K. Nielsen var lærer i Grindsted fra 1887 til 1930, og han har efterladt sig 65 mapper med kulturhistoriske og etnologiske optegnelser.

Desuden findes sygehusinspektør H. C. Larsens samling. H. C. Larsen var dagbladet Vestkystens lokalredaktør 1923-1947. Arkivfondet består hovedsagelig af avisudklip, beretninger og breve fra hans redaktørtid.

Rangerformand H. V. Kaalunds arkiv findes også i arkivet. H. V. Kaalund (1897-1978) var i flere perioder redaktør af Grindsted Venstreblad. Samlingen består i hovedtræk af avisudklip fra 1935 til ca. 1960. Endvidere findes arkiver fra enkelte mindre virksomheder fra området samt fra jernbaner, skoler og kirker.

Der findes ca. 10.000 registrerede billeder i samlingerne, og derudover fotograf Hans Lunds negativsamling, som består af ca. 75.000 uregistrerede glasplader med tilhørende bestillingsprotokoller.

Arkivet har ca. 200 lydbånd bl.a. indeholdende optagelser af samtaler med en lang række Grindstedborgere.

I kortsamlingen findes Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Atlas 1766-1841, Vejdirektoratets kort 1790-1808, matrikelkort 1844-, Geodætisk Instituts kort fra 1870/71 og nyere kort fra omkring 1970.

Desuden diverse by- og sognekort samt kort vedr. hedeopdyrkning, engvanding, mergling, plantager, jernbaner(1920) og postruter (1820, 1859). Alle kort dækker Grindsted Kommune.

Film og lysbilleder

Af film findes 13 optagelser fra 1936-1956, bl.a. Grindsted by 1936, slagteriet Midtjylland 1956, Andelsklædefabrikken 1950, det gamle kommunekontor, biblioteket og Nordre Skole.

Kopisamling

Mikrofilm: Skolekommissionsprotokoller for Grindsted/Grene sogne 1814-1842, for Sdr. Omme Sogn 1833-1858 og for Vorbasse/Hejnsvig sogne 1817-1849. Eksamensprotokoller for Grindsted Skole 1815-1832 og for Grindsted/Grene Skoler 1850-1874 og 1878-1881. Fattigkommissionsprotokoller for Grene Sogn 1803-1833, for Grindsted Sogn 1803-1881, for Hejnsvig Sogn 1803-1833, for Sdr. Omme Sogn 1804-1848 og for Vorbasse Sogn 1803-1833. Firma- og næringsprotokoller for Andst og Slaugs Herred 1870-1932. Valgprotokoller for Grindsted/Grene sogne 1841-1876. Skøde- og panteprotokoller for Nørvang-Tørrild herreder ca. 1780-1874. Tingbøger for Nørvang Herred 1663-1671 og for Slaugs Herred 1662-1685.Navneregistre til skifteprotokoller for Nørvang-Tørrild Herreder 1794-1866 og for Slaugs Herred 1794-1863. Matrikler for Grindsted Kommune 1688 og 1844. Ejendomsvurderinger for Grindsted Sogn 1909-1938. Brandforsikring for Sdr. Omme Sogn 1800-1858, for Nørvang Herred 1858-1873, for Slaugs Herred 1800-1870, for Øster Horne Herred 1849-1872. Realregistre for Slaugs m.fl. herreder 1738-1860 og for Nørvang Herred 1740-1856. Fæstebreve fra Hejnsvig Annexgård 1735-1841. Forhandlingsprotokoller for Troldhede Banen 1900-1917.