Bibliotekets historie i Grindsted

Den gamle skole, Borgergade 33

Indtil 1834 fandtes der ingen fælles bogsamling på Grindsted-egnen. I årene derefter skete der kun en meget langsom tilvækst i samlingen, der fortrinsvis blev administreret af præsterne.

I 1887 tiltrådte J.K. Nielsen som lærer og administrator af den stadigt meget beskedne bogsamling. Den befandt sig på 2 hylder i den gamle skole, Borgergade 33. Bygningen blev nedrevet 1916 – 1918.

I 1908 skaffede Borgerforeningen penge til styrkelse af bogsamling og -udlån. Både bogsamling og læsestuen, som blev oprettet 1915, havde til huse på realskolen, hvor skoleleder Jens Futtrup var den drivende kraft.

(Den gamle skole blev nedrevet 1916 – 18)

Borgergade 25

I 1934 fik den selvejende institution Grindsted Sognebogsamling sine egne bygninger på Borgergade 25, og her var biblioteket de næste 24 år. Skoleleder Mogens Høirup var en drivende kraft i bibliotekssagen, mens bibliotekar Kirstine Thomsen forestod det daglige arbejde.

Jernbanegade 25

Man voksede definitivt ud af rammerne på realskolen i 1958, hvor biblioteket flyttede til Jernbanegade 25. Grosserer T.C. Oehlenschlägers private villa blev ombygget til formålet, og der blev ansat en faguddannet heltidsbibliotekar, H.E. Eriksen.

Tinghusgade 16

En ny biblioteksbygning opførtes i 1979 i Tinghusgade – populært kaldet “Rustenborg”.

I 1989 blev Søren Peder Nielsen ansat som ny ledende bibliotekar.

IT-løsninger indførtes gradvist: Først med fotoregistrering af lån, senere en mere omfattende IT-registrering og mulighed for internetsøgning – også søgning fra hjemmecomputere.

Magion Biblioteket – Tinghusgade  

I 2012 flyttede biblioteket over på den anden side af gaden og blev nu som Magion Biblioteket en del af Magion, Grindsteds nye kultur- og sportscenter. Magion Biblioteket er samtidigt en nyfortolkning af biblioteksindretning og funktion. I fortsættelse af den nye kommunalstruktur har biblioteket også Borgerservice funktionen Borgerservice er placeret i baggrunden.