Borgergade Grindsted

Borgergade har unægteligt ændret sig gennem tiden

Borgergade ca. 1910

Borgergade ca. 1910.
Til venstre det senere Hansens Hotel. I baggrunden huset, der senere har været trykkeri, cykelsmedeforretning og fra 2019 ???

1908 Apoteksbygningen under opførelse

Efter 1908.
Borgergade øst. Udsigt mod Torvet. Skrædder Jørgensen ejendom til venstre. Daværende postkontor til højre. Det nyopførte apotek i baggrunden til venstre. 

Billeder fra næsten samme position – 1920’erne og 1983

Billedet til venstre: Formentlig fra 1920’er.
Udsigt mod Torvet. til højre Hansens Hotel og længere nede i gaden T.C. Oehlenschlägers ejendom med de to kviste – Nu Sportsforretning.

Billedet til højre:
1983 Oktober.
Hansens Hotel eksisterer endnu som en af de markante bygninger i Borgergade. I forgrunden til venstre ligger farvehandelen. Denne ejendom var tidligere møbelhandel .
Længere nede i gaden til højre ligger T.C. Oehlenschlägers ejendom med de to kviste – på dette tidspunkt Fallesens materialhandel.

2013.
Hansens Hotel er for længst fjernet og erstattet af et massivt murstensbyggeri med forretningslokaler i stueetagen og privat beboelse oven på.

Også Oehlenschlägers ejendom er nedlagt og fjernet til fordel for sports- og skoforretning.