Træk af Grindsted Sogns historie

Grindsted Sogns HistorieForfattet af lærer J.K. Nielsen Data for førstelærer J.K. Nielsen, Grindsted, født 5.7.1862, død 18.11 1938. Klik her for at se J.K. Nielsens beretning om Grindsted-egnen:  JKN Grindsted sogns historie Om J.K. Nielsen skriver Julius Plagborg december …

Læs mere

Gårdhistorie

Jens Madsen: Et bidrag til Grindsted Sognes Gård- og Beboerhistorie Jens Madsen skrev i årene 1993 – 99 “Et bidrag til Grindsted Sognes gård- og beboerhistorie” (Bind 4 sammen med Kaj Christensen) Bind 1 – Sønder Urup, …

Læs mere

Borgergade Grindsted

Borgergade har unægteligt ændret sig gennem tiden Borgergade ca. 1910.Til venstre det senere Hansens Hotel. I baggrunden huset, der senere har været trykkeri, cykelsmedeforretning og fra 2019 ??? 1908 Apoteksbygningen under opførelse Efter 1908.Borgergade øst. Udsigt mod …

Læs mere