GrindstedArkivets Aktiviteter i 2020/21

Leif Fabricius fortæller
Søndag 21. november 2021

GrindstedArkivet havde søndag den 21.november inviteret Leif Fabricius til at fortælle om sin tilværelse.

Tilhørerne fik en munter beretning om kulturforskellene, da han som ca. 13-14-årig kom fra Starup til storbyen Grindsted. Han skabte et tidsbillede af miljøer og aktiviteter, som mange ældre Grindsted-borgere kunne nikke genkendende til.

En karriere som journalist blev aldrig til noget og ansættelse i etaten Postvæsenet blev opgivet trods udsigten til tjenestemandsansættelse og dertil hørende pensionsordning. Han blev i stedet  uddannet lærer og underviste i en del år, før han blev involveret i skuespil og revy. Det blev med tiden hans erhverv, og udover egen optræden blev han storleverandør af tekster til mange danske revyer. Han leverede også i lang tid tekster til Finn Nørbygaard.

I 2001 blev han årets revyforfatter, og han var både initiativtager og leder af Esbjerg revyen en del år.

Eftermiddagen blev et bevis på hans ubestridelige fortælletalent. De ca. 75 tilhørere havde en meget fornøjelig eftermiddag skriver GrindstedArkivet i en pressemeddele

GrindstedArkivet på Magion Julemessen 7.-8. november 2021

Vi havde fået mulighed for at deltage i Magion julemessen med en lille stand. Vi havde taget nogle af vore billeder og publikationer med, og i de to dage talte vi med forbipasserende, som viste interesse for vores arbejde. Vi gjorde i muligt omfang opmærksom på lokalarkivets opgaver.

Generalforsamling 9.september 2021

Se referat fra generalforsamlingen under “Foreningen/Generalforsamlinger”


Fortælleaften 9.9.2021

Thorkill Hjelm – Urmager, guldsmed og optik

I 1893 startede Gaarde Sørensen urmagerforretning i Grindsted. Efter et par ejerskift og mange år senere kunne Thorkill Hjelm fejre forretningens 100-års fødselsdag. Med dette som omdrejningspunkt fortalte Thorkill Hjelm historien om forretningsudviklingen i hans tid, hvor han i 1963 overtog en forretning på Borgergade 13, med tre specialer: Guldsmed, urmageri og optik.

Det var problematisk at drive de tre grene sideløbende på så lidt plads. Alle specialerne voksede ud af de bestående rammer, og Thorkill måtte flytte optikerenheden til lejede lokaler, Jernbanegade 4. Få år senere måtte han igen flytte optikerforretningen til købte og ombyggede lokaler på Borgergade 9, her til kombineret optiker- og urmagerforretning, mens guldsmedeforretningen forblev på Borgergade 13. Vokseværket fortsatte, og endnu en gang måtte der skabes mere plads til optikerforretningen. Urafdelingen måtte ud. Løsningen blev denne gang indretning af en urmagerforretning på Borgergade 4. At drive forretning fra tre adresser forekom Hjelm for kompliceret, så urafdelingen blev udskilt og overtaget af lederen Lars Ryberg og hustru Connie. Således kunne de aktive to generationer af ejere slå sig sammen i 1994  og fejre 100-året for forretningens fødsel.

Hjelms forretning fortsatte nogle år efter 100-års fødselsdagen, men afslutningsvis fortalte Thorkill om overdragelse til næste generation. Henvendelsen kom fra unge mennesker, ægteparret Melvej, der udviste stor ildhu for projektet. I første omgang overtog de optikerenheden i 1998 og et par år senere, i år 2000   overtog de også guldsmedeenheden. Thorkill virkede meget tilfreds med generationsskiftet og syntes, at forretningerne blev drevet videre i bedste tradition.

Vi fik en interessant fortælling om nogle forretninger, som mange af de mere modne Grindsted-borgere genkendte, men hvis historie vi naturligvis ikke kendte i detaljer.

Skoleleder Annette Lundgaard

Annette kom vidt omkring med reference til det, vi ser og oplever – hvordan vi forbinder bestemte oplevelser som association med en række  dufte, begivenheder, mennesker m.v. Hun lagde vægt på, at hun med  sin fortælling forhåbentlig kunne skabe indre billeder – begribeligvis ikke blot hos hende selv, men også hos tilhørerne. Hun gav eksempler på oplevelser, der hos hende selv har sat sig fast og refererer til helt faste sammenhænge.

Derudover fortalte hun om sin meget internationale opvækst på grund af faderens arbejde som missionær. Familien opholdt sig derfor i Thailand i lange perioder, i USA på andet tidspunkt, men som barn havde hun også perioder med skolegang i Danmark. Det har givet hende baggrund og forståelse for helt forskellige kulturer. Sprogmæssigt har det givet færdigheder i flere sprog – nogle mere selvfølgelige end andre, men f.eks. også thailandsk, som kun et fåtal danskere behersker.

Også som voksen har Annette noget kosmopolitisk over sig med periodevis bopæl i England. Alligevel er hun nok mest dansk. Forældrene bestemte nemlig via valg af skole, at dansk skulle være den overordnede kultur. Hun har efterfølgende fået sin professionelle lærer- og lederuddannelse i Danmark, og har efterfølgende arbejdet som lærer, afdelingsleder og skoleleder i Grindsted og Billund. Hun har nu i en del år været leder af Grindsted Privatskole. Hendes fortælling har mere internationalt snit end den, de fleste af os i Grindsted kan præstere. Men Annette har også en del år været medlem af Billund Byråd. Det er til gengæld en aktivitet, der i høj grad har rod i det lokale miljø.

Ca 60 tilhørere overværede de gode og meget forskellige beretninger.
GrindstedArkivet siger tak til både fortællerne og til de fremmødte for en god aften.


Borgergades storhedstid 1920 – 1960.
Mandag 30. august i Doktor Hansens Hus –
Arrangementet var arrangeret af Doktor Hansens Hus

Arrangementet blev afholdt af Doktor Hansens Hus med Karin Berg som fortæller om Borgergade med fokus på perioden 1920 – 1960.

Ca. 40 deltagere mødtes på Torvet og spadserede hen mod Borgergade 27, mens Karin fortsatte historien om huse og historie. I Doktor Hansens Hus, Borgergade 27, viste Karin supplerende billeder til historien.

Her er et par billeder fra Borgergades storhedstid.


Torsdag 27.2.2020
Den første bydannelse i Grindsted og mændene bag den
i Doktor Hansens Hus, Borgergade 27

Doktor Hansens Hus afholdt et velbesøgt arrangement, hvor Ole Søbye fortalte og viste billeder fra byens tidlige udvikling – og om folkene bag den.

Der er planlagt et opfølgende arrangement, hvor Karin Berg vil fortælle om Borgergade udvikling fra 1910 til 1960.

Tirsdag 3. marts 2020
Arkivernes fællesudstilling i Billund Centret
Vort tema: Borgergade 1840 – 1960 og folkene bag den tidlige bydannelse

Traditionen tro holdt Billund Kommunes lokalarkiver deres fællesudstilling i Billund Centret. Udstillingen blev åbnet af Stephanie Storbank 3. marts og var åben indtil ca. 13. marts, hvorefter Billund Centret blev lukket på grund af Coronos virus.

GrindstedArkivets bidrag til fællesudstillingen var i år en historie om Borgergades tidlige år og folkene bag den tidlige bebyggelse.


Lørdag 25. januar 2020
Arkivernes Dag – Åbent arkiv

Medbring dit eget fotoalbum

Under opfordringen “Medbring dit eget fotoalbum” inviterede vi til Åbent Arkiv.
Ca. 75 besøgende kom og så på de billeder og dokumenter, vi havde fundet frem.
Bortset fra Anton Jensen, som medbragte en del af sin store postkortsamling, så vi kun nogle få medbragte fotos, men de besøgende studerede til gengæld flittigt de ting, vi havde fundet frem.

GrindstedArkivet gav et par forskellige indlæg:

1.
Fortællingen om den første bydannelse og folkene bag den.
Fortællingen blev suppleret af en plancheudstilling om Borgergade med fokus på enkelte ejendomme fra gadens storhedstid

2.
Fortællingen om nogle af Grindsteds musikalske hovedaktører: Koncertsanger Anker Olesen, Organist Johansen med sit drengekor, og Malermester og musiker Ejvind Skov.

GrindstedArkivet viste hele eftermiddagen både fysiske billeder og lysbilleder, lige som avissamlingen kunne besøges