Links

Nedenstående bringes en række adresser, som kan være nyttige for folk med interesse for lokalhistorie:

Billund Kommunes lokalhistoriske arkiver:

lokalhistorisk Arkiv for grene sogn: https://grenelokalarkiv.dk
Hejnsvig Lokalarkiv: http://www.hejnsvigbynet.dk/index.php?id=116
Vorbasse Lokalarkiv: http://vorbasse.dk/besoeg-vorbasse/lokalhistorisk-arkiv.html
Stenderup Krogager Lokalarkiv: https://stenderupkrogager.com/lokalhistorisk-arkiv-2/
Filskov Lokalarkiv: http://filskov.infoland.dk/fritid1/lokalhistorisk-arkiv/
Sønder Omme Lokalarkiv: http://ommelokalarkiv.dk/billeder.html

Andre lokalhistoriske foreninger:
Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistorisk Forening:  http://www.grindsted-slaegt-lokalhistorie.dk/281460690
Karensmindes venner: http://www.karensmindes-venner.dk/

2. verdenskrig og besættelsestiden
For de specielt interesserede i 2. verdenskrig og besættelsestiden kan vi henvise til den lokale:
Besættelsessamlingens venner: http://www.begv.dk/
og til Billy Sørensen fra Kolding, som har en privat drevet hjemmeside med et specielt afsnit om Grindsted.
http://krigendagfordag.dk/tag/grindsted/
GrindstedArkivet har hverken indflydelse eller andel i disse hjemmesider

Andre kulturelle foreninger og institutioner
Doktor Hansens Hus: https://www.doktorhansenshus.dk/
Magion: https://www.magion.dk/

Billund Kommune:
Billund Museum: http://www.billundmuseum.dk/
Billund Kommune: https://billund.dk/


Andre nyttige opslagssider:
Arkiv.dk: https://www.arkiv.dk/
Sydvestjyske arkiver: https://sydvestjyskearkiver.dk/
Sammenslutningen af lokalarkiver: http://www.danskearkiver.dk/
Historisk Samfund for Ribe Amt: http://www.histsamfund.dk/
Dansk Folkemindesamling: http://www.kb.dk/da/nb/fag/dafos/index.html
Det Kongelige Bibliotek: http://www.kb.dk/da/index.html
N
ationalmuseet: https://natmus.dk/
Historisk Atlas: https://historiskatlas.dk/