Billeder og informationsindsamling

Eksempel: Billednummer B10656. Fra MUK forstilling String of Pearls. Navne, dato og årstal efterlyses

Billedsøgning og informationsindsamling

Lokalarkivernes oplysninger er offentligt tilgængelige på hjemmesiden: www.arkiv.dk.
Her kan man se, hvilke arkivalier, der ligger i de forskellige arkiver.

De fleste af vore registrerede billeder kan ses inde på denne hjemmeside ved opslag på “GrindstedArkivet”
Men oplysningerne til mange af vore billeder er ufuldstændige, og vi søger til stadighed at forbedre vor viden.

I forbindelse med fortælleaftenen 13. marts 2018 introduceredes en metode, hvormed man kan hjælpe os med det.
Vi håber, at vore medlemmer og andre historisk interesserede vil videregive deres oplysninger til os.

Klik her for at se hvordan!!