GrindstedArkivets aktiviteter i 2017

 


Grindsted – Herfra min verden går
Søndag, 29. oktober 2017 i 10. kl. Centret
Omkring 200 tilhørere oplevede fire danske journalister fra øverste hylde fortælle om deres opvækst, liv og karriere som journalister.


Arrangementets deltagere var:
*  Claus Sørensen, tidligere udgaveredaktør på Vestkysten      (senere JydskeVestkysten)
*  Christian Jensen, chefredaktør på Politiken
*  Simon Andersen, nyhedschef på Radio24syv
*  Hakon Redder, udlandsredaktør på Børsen

Claus Sørensen har som udgaveredaktør haft de tre øvrige, der alle er opvokset i Grindsted, som journalistelever. Christian og Simon startede som avisbude. Efterfølgende fik de deres første journalistiske erfaringer som meddelere. Dermed kom de allerede tidligt og særdeles fysisk ind i medieverdenen. De har alle tre senere arbejdet sig frem i denne verden, så de i dag tælles blandt de mest toneangivende journalister i Danmark. Men denne eftermiddag var det som læremester, kolleger og venner, de mødtes, for at berette om deres liv og færden.

Med Claus Sørensen som ordstyrer kom mange emner under debat. Naturligvis var der muntre episoder fra deres unge år, men også mere substantielle ting blev nævnt, f.eks.

*  at en af deltagerne helt fra starten har følt duften af tryksværte som opildnende og inspirerende:  “Jeg elsker duften af tryksværte!”

* at jobbet som journalist bunder i en ubændig nysgerrighed og trang til at skrive – måske før man selv erkender det

* at kernen i journalistik er at søge den sande historie og afdække evt. forsøg på omskrivning af sandheden – et forhold der gælder på alle niveau’er – lokale som internationale

* at medieverdenen har vanskeligt ved at skabe resurser til den mandskabskrævende dybdeborende journalistik

* at medieverdenen, som forholder sig kritisk til omverdenen, har svært ved selv at modtage kritik.

* at det værste af alt for en journalist er at rapportere faktuelle fejl

* at en omsiggribende benægtelse af fakta er en trussel for redelig journalistik

Deltagerne udtrykte glæde over at være tilbage i Grindsted, som for dem alle har været et centralt udgangspunkt.

De tre tidligere journalistelever hyldede med taknemmelighed Claus Sørensen, fordi han risikovilligt gav dem meget vide rammer til at afprøve deres evner og formåen i en meget ung alder.

De. Ca. 200 tilhørere gav deltagerne deres spontane hyldest som udtryk for, at de havde haft en festlig og givende eftermiddag.
….

 

 

….
Krig og Broderskab
Fortælling ved den tidligere jægersoldat, 
Thomas Rathsack
Tirsdag 3. oktober 2017
….

Omkring 175 tilhørere hørte Rathsack fortælle om sit liv. Som jægersoldat har han naturligvis gjort sig mange overvejelser om sine valg. Ikke mindst kredsede hans om de centrale spørgsmål:
* Hvorfor blev han jægersoldat?
* Hvad er broderskab?
* Hvilke overvejelser gjorde han sig – før og efter sit jægersoldaterliv?
Tilhørerne oplevede en veloplagt foredragsholder fortæller engageret om sit liv og sine valg.Arrangementer blev afhold i samarbejde mellem Magion Biblioteket, FOF Midtvest og GrindstedArkivet.

….

 

….
Udstilling på Grindsted Sygehus
(Sydvestjysk Sygehus Grindsted)
om sundheds- og sygehusvæsenet

….
I april måned kunne man i sygehusets aula se en billedudstilling om sygehusvæsenet i Grindsted.
Blandt andet blev der vist interessante billeder af sygehuspersonalet og sygehusets indretning.

 


Fortælleaften 

6. april 2017

Tre kendte profiler fra Grindsted fortalte engageret om deres liv og færden.
60 – 65 mennesker overværede fortælleaftenen, som var arrangeret af Magion Biblioteket og GrindstedArkivet.

De tre fortællere var Annie Guldager, Jeyarajah Rashiah (Ratch) og Henning Lund.
….

Annie Guldager


Annie Guldager er indfødt Grindsted-pige, hvis deltagelse i en Grindsted-Revy blev en forløber for hendes mangeårige engagement i GAS (Grindsted Amatør Scene). Hun lod sig overtale til at blive formand (Det var der ikke meget arbejde i, fortalte man hende. Det viste sig at være meget forkert).

Revyerne fyldte stadig meget i Annies formandstid, men GAS-aktiviteterne blev i den periode udvidet med traditionelle teaterforestillinger, familieforestillinger, børneforestillinger, optræden ved foreningsarrangementer, gadeoptrin m.m. Der var virkelig stor aktivitet.

Annie fortalte om mange episoder og sendte her en særlig hilsen aftenens senere fortæller, Henning Lund, som sammen med Ernst Lydersen bandt mange revyer sammen med deres muntre indfald imellem revynumrene.
.

Jeyarajah Rashiah (Ratch)

Ratch er født i Shri Lanka og fortalte om den borgerkrig, der herskede der i hans drengetid. Han var egentlig mest optaget af sin skolegang og uddannelse, men fik uforvarende via skolen kontakt med mennesker, der af de officielle myndigheder blev anset for sikkerhedstrusler. Med denne viden var Ratch truet på sin egen sikkerhed.I en alder af 16 år var han så truet, at han måtte forlade landet. Første ankomstland var Indien. Herfra blev han sendt tilbage, men blot for at rejse til Indien igen uden sikkerhed, mad og penge. Senere kom han mere eller mindre tilfældigt til Danmark, hvor han efter en indledende afhøring og til sin store overraskelse blev budt på en kop kaffe og en banan. Det gjorde et stort indtryk på ham. Efter opholdet i asyllejren fik han tilbud om at komme til Grindsted eller Ålborg. Han kendte intet til Grindsted men valgte den som den mindste af de to byer. Ratch fortalte om, hvor fremmed alting var. Ingen erfaring fra hjemlandet kunne bruges – alt skulle læres fra grunden. En værtsfamilie næsten adopterede ham, og en kontaktfamilie var en stor hjælp. Et nyt sprog måtte læres hurtigst muligt, og netop sproget ser Ratch som en afgørende forudsætning for at komme videre. En anden betydningsfuld faktor for hans integration har været viljen til at engagere sig i lokalområdet – i arbejdspladsen,  i foreninger, i politik, i samfundslivet i almindelighed. Engagementet skal opsøges. Det kommer ikke af sig selv.Ratch gav tilhørerne et indtryk af,  hvilke udfordringer, man møder, når man skal begå sig i et nyt, meget fremmed land. Men integrationsprojektet lykkedes, idet han i dag føler sig godt tilpas og accepteret i det nye land.
.

Henning Lund


Henning indledte sin fortælling med et causeri på rim om karakteristiske træk fra årtiernes forløb fra 1940’erne og frem.Derefter fortalte han om sin opvækst i Ballum ved Tønder og sin læretid i herreekvipering i Skærbæk.
Både i drengetiden og tiden som ungt menneske var fodbold og anden idræt en stor del af hans liv. Han påstod, at han i en lokal fodboldkamp i Døstrup scorede 14 mål. Det lyder plausibelt, men han påstår, at de derfor stadig flager på halv stang i Døstrup. Det lyder som lidt af en skrøne (var det måske Langfredag?).

Efter læretiden var han på vej til et job i Skanderborg. Det blev ikke til noget. I stedet kom han til Duus i Grindsted, og det blev unægtelig skelsættende, for han bor her endnu.

Også i Grindsted blev sporten med fodbold og håndbold en vigtig del af Hennings liv. Og Henning fortsætter, eftersom han i sit seniorliv har påtaget sig lederskabet af “Idræt om dagen”.

Revy og skuespil er en anden livslang interesse. Vi andre har gang på gang ladet os underholde af Henning på scenen. I den forbindelse glemmer vi sent hans tidligere nævnte makkerskab med Ernst Lydersen som “pauseklovne” i revyerne.
.

 

 


Dit liv i perspektiv

Præsentation af projektet – Magion 12. januar 2017
.

Projektet “Dit liv i perspektiv” går ud på at udbrede kendskabet til Lund fotodynastiets mange tusinde billeder, at gøre dem tilgængelige for offentligheden og at involvere offentligheden i identifikation og fortælling om de mange billeder.
En professionelt udført digitalisering af billederne er i gang og vil være grundlaget for lokalsamfundets involvering.

Billund Museum og Billund Bibliotek er drivkræfterne i projektet med GrindstedArkivet og Jeremy Watts som medarbejdende bisiddere.

Museums- og biblioteksleder Ole Bisbjerg bød velkommen, mens projektleder og
kulturformidler Annette Sode præsenterede projektet og udbredte visionerne.

Et interesseret publikum på omkring 100 personer fik præsenteret tankerne omkring det spændende projekt.

Efter præsentationen af ideen med “Perspektiv i dit liv” var der mulighed for at se prøver på de allerede udførte digitaliseringer. Det var en overbevisende demonstration af Lund-billedernes høje kvalitet – både med hensyn til teknisk kvalitet og komposition. Vi ser frem til nye tiltag og indbydelse til involvering i projektet.

 

GrindstedArkivets ordinære generalforsamling
Magion 12. januar 2017

Forud for ovennævnte præsentation afvikledes GrindstedArkivets ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er omtalt andetsteds. Klik her for nærmere beskrivelse.

 

Skriv dine erindringer
Nyt landsdækkende projekt: “Historier om Danmark

Se nærmere her:  www.givdetvidere2017.dk
Over hele landet kører der i dette år en kampagne for at få folk til at aflevere deres erindringer.

Det er en del af projektet ”Historier om Danmark”.

Dette projekt blev introduceret på GrindstedArkivets hjemmeside,
men har ikke givet anledning til input eller reaktioner.

Projektet er principielt stadig aktuelt og input modtages gerne.
Hvis man vil høre nærmere, så kontakt os på
info@grindstedarkivet.dk
eller ring til Karin Berg tlf. 7532 4308 / 2012 4208

….