Postbetjeningen i stationsbyen

Postbetjeningen før jernbanerne foregik med den gule postdiligence ad sandede, ubekvemme veje.
Først med en grundforbedring af vejen Varde – Vejle (1864) blev der basis for regelmæssig postbetjening.

Det første brevsamlingssted i Grindsted var Grindsted Kro i 1858.
Men først I 1877 oprettedes en formel postekspedition i en ydmyg bygning over for kroen (over for det senere Grand Hotel lå). Se billedet herover.

Det næste posthus lå på Borgergade 33 (over for apoteket på hjørnet af Borgergade og Kirkegade).
Dette posthus var kun i tjeneste i to år fra 1886 – 1888.

I 1888 flyttes postbetjeningen (nu 3. generations posthus) til Borgergade 38 – 40 (hvor Café Jydepotten nu ligger) med væsentlig bedre forhold.

Men indtil jernbanerne kom, var postdiligencen stadig symbol på Grindsteds forholdsvis isolerede beliggenhed. Diligencens seneste kusk var I.P. Jensen, som senere blev en meget kendt og veletableret person i Grindsted som forretningsmand og sognerådsformand.

I 1915, året efter den første jernbanes start blev et nyt posthus bygget i Østergade side om side med jernbanestationsbygningen. Hermed fik byen en postbygning, der svarede til den eksplosive bys selvforståelse.

Efter mange års tjeneste blev det oprindelige posthus for lille. Man lavede en tilbygning syd for det oprindelige posthus. (Billedet er fra 2017)

Efter år 2000 var både posttransaktionerne og postmængden stærkt nedadgående. Breve blev i stadigt stigende grad afløst af elektronisk post, og de øvrige posttransaktioner blev i stor udstrækning løst hjemme fra egen computer.

Dette betød, at posthusene blev nedlagt. I Grindsted skete dette omkring 2010. I stedet oprettedes postekspeditioner i andre eksisterende forretninger – ofte i fødevarebutikker. I Grindsted flyttedes den til Kvickly.

Postbygningen i Østergade fungerede endnu nogen tid som fordelingscentral for postfunktionærerne, men uden nogen kundebetjening.

Heller ikke disse løsninger var langtidsholdbare. Det tidligere Post Danmark blev til Post Nord, og en central postekspedition findes ikke længere i Grindsted. Brevpost kan indleveres i postkasser og fordeles til adressaterne et par gange om ugen. Pakkepost leveres direkte til adressater eller leveres til nærmere oplyste afhentningssteder.

Post Nord har desuden fået betydelig konkurrence fra private pakkepostfirmaer, der benytter bestående forretninger som ind- og udleveringssteder.

Det hæderkronede danske postvæsen – etableret i Christian IV’s tid havde sin tid, men efter 400 år gik den ikke længere.