Lokalarkivets formål


GrindstedArkivet har som sin fremmeste opgave

Lokalarkivet har som sit vigtigste formål at belyse og bevare den lokale kulturhistorie for eftertiden og lokalsamfundets dagligliv.

Fortællingen sker gennem indsamling af papirer, breve, bøger, protokoller
og alle andre skriftlige og trykte materialer samt billeder, fotos og film.

Hjælp os!! Vi beder aktørerne i lokalsamfundet hjælpe os med at fastholde og beskrive historien.

Og historien er ikke kun, hvad der skete for mange år siden.
Hvad der skete i går, er historie i dag.
Og glem ikke det, vi foretager os i hverdagen.
Det er så hverdagsagtigt, at det ikke er værd at beskrive – alle ved det.
Det gør de ikke om 10 år – om 25 år – om 100 år.

Lokalarkivets formål er at indsamle registrere og bevare arkivalier for at kunne stille det til rådighed for offentligheden.

Desuden er det lokalarkivets opgave at muliggøre formidling af lokalhistorien for derigennem at fremme kendskab og styrke interessen for Grindsted Sogns historie.

De indsamlede arkivalier kan bestå af dokumenter af alle slags (breve, bøger, protokoller), kort, tegninger, billeder af alle slags på alle medier, lydoptagelser, film o.s.v.

Arkivalier kan omfatte oplysninger om borgere / personer, foreninger, virksomheder, institutioner, lige som de kan henføres til steder , bygninger, begivenheder, sammenkomster, fester.