Borgergade 17

År 1908. Chr. Severinsen foran forretningen

Til højre ses den første fornemme bygning på matrikel 3bk, Grindsted By, svarende til vore dages Borgergade 17. Husets ejer, Chr. Severinsen, står ved fortovskanten foran sin købmandsforretning. I husets anden forretning har  Rasmus Rasmussen sin barbersalon.   

Folketælling. År 1911

Ved folketællingen i 1911 boede der på adressen disse personer:  
Johan Chr. Severinsen (* 8.6.1880 i Gørding), Husfader,
Købmand Inger Margrethe Severinsen (* 5.10.1884 i Holsted),
Husmoder Gudrun Emilie Severinsen (* 19.6.1910 i Grindsted),
Barn Emma Karlsen (* 16.5.1894 i Ringive),
Tyende   Marius B. Knudsen (* 24.4.1876 i Hejnsvig),
Husfader, Murermester Sørine Knudsen (* 24.5.1870 i Hvejsel),
Husmoder Thomas K. Knudsen (* 9.4.1905 i Grindsted),
Barn Anne Bundgaard Knudsen (* 4.3.1906 i Grindsted),
Barn Mette Kristine Knudsen (* 11.3.1907 i Grindsted),
Barn Anne Marie Knudsen (* 5.5.1908 i Grindsted),
Barn Karoline Johansen (* 14.5.1893 i Grindsted),
Tyende   Rasmus Rasmussen (* 29.1.1874 i Starup), Barbermester

Borgergade set mod øst. År 1908

Borgergade set mod øst i 1908. Midt i billedet på højre side ses Borgergade 17 som det eneste hus med 2 etager og kvist.

I venstre side ses allerførst fotograf Hans Lunds forretning i bager Wedels forretnings-ejendom, som senere blev overtaget af Eitel Andresen og kaldt ”Vor Bager”.

Købmand Chr. Severinsens nye ejendomsprojekt. År 1919

Chr. Severinsen må have været en dygtig forretningsmand. I 1917 opførte han, hvad man må kalde byens flotteste forretningsejendom, og allerede i 1919 får han udarbejdet helt nye byggeplaner, så ejendommen fuldstændig ændres.

Bestående og fremtidig plan af stueetagen

Nybygning i 1919. Stueplan over købmand Chr. Severinsens ejendom i Grindsted, udfærdiget af arkitekt Frits Jensen, Vejle, marts 1919.

Den oprindelige bygning fra ca. 1907 (fotoet ovenfor) er vist til venstre. Købmand Chr. Severinsen vælger at lave helt ny facade mod Borgergade og at tilføje en port-gennemgang til baggården.

Anden etage udbygges hen over porten, og der tilføjes en tredje etage med mansardtag. I baggården  opføres en tilbygning i samme 3 plan som hovedbygningen, så der indrettes flere lejligheder og værelser.

Arkitekt Frits Jensens tegning af den nye grundplan og facade

Portrætfoto af Chr. Severinsen. År 1917

Christian Severinsen, Ostegrosserer.
Ved folketællingen i 1921 har Severinsen fået titel af ostegrosserer og har en større husholdning med 6 børn og flere ansatte.

Læg mærke til en ny logerende ved navn Damgaard Jensen, hvis fødselsdata ikke er kommet med i den officielle folkeoptælling.

Folketællingen 1921

Johan Chr. Severinsen (* 8.6.1872 i Gørding), Husfader,
Ostegrosserer Inger Margrethe Severinsen (* 5.10.1884 i Holsted),
Husmoder Gudrun Emilie Severinsen (* 19.6.1910 i Grindsted),
Barn Edith Severinsen (* 29.3.1912 i Sognet),
Barn Halvor Severinsen (* 16.3.1914 i Sognet),
Barn Erik Severinsen (* 20.7.1916 i Sognet),
Barn Johannes Severinsen, (* 15.1.1919 i Sognet),
Barn Pige (* 30.12.1920 i Sognet),
Barn Methea Shal Mortensen (* 6.4.1892) i Løgstør,
Tyende, Bogholderske Kirstine Marcussen (* 3.7.1899 i Ansager), Tyende, Husgerning Anne Petersen (* 29.9.1898 i Vistofte), Tyende,
Husgerning Damgaard Jensen (* ???),
Logerende Christian von Qvalen (* 10.2.1898 i Vejle),
Logerende, Typograf Hans Bruun Nielsen (* 1.12.1892 i Skanderup),
Logerende, Kolonialhandler

Grindstedborgere på udflugt. År 1917

Grindstedborgere på udflugt til Lønborg Plantage ca. 1917. I bilen Z 99 sidder grosserer Severinsen ved rattet, og Z1088 føres af grosserer Oehlenschläger.

De to mandlige passagerer er førstelærer J. Kr. Nielsen og købmand Frederik Nielsen. 

Boghandler Jens Christian Damgaard Jensen og hustru
fru Ane Marie Damgaard Jensen

Boghandler Jens Christen Damgaard Jensen (født 1899) og Fru Ane Marie Damgaard Jensen (født 1909) Som ung mand besøgte Jens Christen sin bror, der var ved jernbanen i Grindsted.

Ved den lejlighed fik han arbejde i et firma, der eksporterede lyng til Tyskland under første verdenskrig. Derefter arbejdede han med salg hos grosserer Schydt, først med cykler og siden med vin og øl. I maj 1921 købte han Schydts Boghandel og 2 år efter flyttede han over på den anden side af gaden og indrettede boghandel i grosserer Severinsens hvide ejendom. I 1940 købte han hele ejendommen.

Hvad der blev af familien Severinsen vides ikke.

Efter sin mands død i 1960 førte Ane Marie Damgaard Jensen handelen med bøger og lejetøj videre. 

Klar til kongebesøg 18. juli 1930

Klar til kongebesøg 18. juli 1930, hvor kong Christian den 10. gjorde holdt på vej til Varde.

Bemærk cykelhandler Stefan Hansens skilt ved porten, der fører ind til cykelforretningen i bagbygningen.

Cykel- og radioforhandler Stefan Hansen (Foto fra år 1947)

Stefan Hansen kom som 34 årig til Grindsted i 1920. Han var udlært skrædder og murer; men i Grindsted slog han sig på handel med cykler, våben, håndværkstøj og radioer.

Han begyndte i Vestergade, flyttede så til Borgergade 17, hvor sønnen Svend også deltog i forretningen. Senere blev forretningen flyttet til Jernbanegade

Boghandler Carsten Overgaard

Boghandler Carsten Overgaard købte boghandlen efter Damgaard Jensen i 1978 og drev den videre under det oprindelige navn –  ”Damgaard Jensens Boghandel”.

Efter 10 år ændredes navnet dog til ”Overgaard Bøger”, og i 1995 blev butikken udvidet fra 165 til 275 m2, idet fotoforretningen ved siden af kunne inddrages. Samtidig fik ejendommen én sammenhængende butiksfacade, som det ses på fotoet fra 2019.

Efter at Overgaard havde afhændet boghandelen i xxxx, blev den ført videre af andre boghandlere ind til en konkurs satte en endelig stopper for forretningen. 

Privatbeboelse i Borgergade 17

I 1930’erne boede Chr. Damgaard Jensen og frue på første sal i den ene af to lejligheder. I den anden boede cykelhandler Stefan Hansen sammen med hustru Kirstine.  

På anden sal boede autoforhandler Jens Hedegaard Kristensen og hans kone Helga, og desuden autoforhandler Jens Sønderby og fru Karoline. Bagest  på anden sal var der en lejlighed beboet af malermester Karl Eskildsen og hans familie.  

Autoforhandlerne  Sønderby og Hedegaard ejede Grindsted Automobilforretning på den anden side af gaden.

Fotografdynastiet Lund
Hans og Christian Lund

I 1947 flyttede fotograf Hans Lund ind i Damgaard Jensens ejendom i venstre side, mens boghandelen fortsatte i højre side. Hans fik også lejligheden ovenpå, og byggede atelier mv. bagved.

I 1907 etablerede Hans Lund fotoforretning ved siden af bager Wedel (Borgergade 12) og grundlagde dermed en i dag enestående fotosamling. Senere indrettede han fotoatelier øverst oppe i Afholdshotellet – bedre kendt som Hansens Hotel (Borgergade 24).    

I 1954 overdrog Hans Lund sin forretning til sønnen, fotograf Christian Lund. Lund senior gik dog fortsat til hånde frem til 1956, mens  Christian Lund fortsatte til 1983.

Boghandel og fotografforretning ca. År 1950

Damgaard Jensens Boghandel ca. 1950. Til venstre ses fotograf Hans Lunds forretning, og til højre indgangsporten til Stefan Hansens cykelforretning og -værksted.

Børn fra 50’erne vil kunne huske legetøjsudstillingen i vinduet til højre for hovedindgangen til husets lejligheder. 

Bygningen blev i folkemunde kaldt ”Christiansborg” efter bygherren Christian Severinsen.

Borgergade ca. År 1950

Blik mod Torvet

Borgergade 17 år 2019

Borgergade 17 2019