Generalforsamling 23. februar 2023

GrindstedArkivet: Generalforsamling den 23. februar 2023 kl. 19.00 i 10-klassecentret. 1.Valg af dirigent. Christian Danielsen blev valgt med akklamation. 2. Formandens beretning om det forgangne år. FH aflagde beretning for 2022 vedr. bestyrelsesarbejdet samt Arkivets drift og …

Læs mere

Fortælleaften 18. april 2023

GrindstedArkivet Henrik Dam Kristensen fortæller: Fra Vorbasse til Christiansborg 10. Klasse Centret tirsdag 18. april 2023 kl. 19 Entre: 50 kr. Gratis adgang for medlemmer. Man kan tegne medlemskab den aften. Det koster 100 kr. pr. år.

Grindsted …. herfra min verden går…. 20. november 2022

Foredrag ved Charlotte Bach ThomassenFormand for 1.637.656 medlemmer i De Danske Gymnastik- og Idrætsorganisationer (DGI) Søndag den 20. november 2022 kl. 14.00 fortalte Charlotte om sin opvækst i Grindsted og dens betydning for hende.

Arkivernes fællesudstilling 2.-27 marts 2022

Karin Berg fra GrindstedArkivet bød velkommen til de syv arkivers fællesudstilling efter (næsten) to års pause. I 2020 blev alt blev lukket ned på grund af Covid-19 umiddelbart efter åbningen, og i 2021 var der ingen udstilling …

Læs mere

Borgergade 17

År 1908. Chr. Severinsen foran forretningen Til højre ses den første fornemme bygning på matrikel 3bk, Grindsted By, svarende til vore dages Borgergade 17. Husets ejer, Chr. Severinsen, står ved fortovskanten foran sin købmandsforretning. I husets anden …

Læs mere