Velkommen til lokalarkivet

Overskriften siger ganske vist “Velkommen til lokalarkivet”, men desværre er det i øjeblikket en tom gestus. Vi er som de fleste andre aktiviteter omfattet af den næsten totale nedlukning og kan derfor ikke modtage besøgende i arkivet.

Som altid kan vi selvfølgelig kontaktes på telefon for nærmere aftale om forespørgsler eller afleveringer.

Vi håber at kunne vende tilbage med fuld styrke i løbet af foråret eller forsommeren.

Borgergades storhedstid – En beretning ved Karin Berg
Udsat på ubestemt tid

Arrangementet – senest programsat til 3.10.2020 – må desværre for anden gang udsættes.

Karin Berg fortsætter fortællingen om Borgergade med fokus på perioden 1910 – 1960.
Vi vil til sin tid mødes på Torvet og spadsere hen mod Borgergade 27, hvor Karin fortsætter fortællingen.

Første del af fortællingen om Borgergade blev fortalt af Ole Søbye i februar 2020.


Doktor Hansens Hus er arrangør. Se også Doktor Hansens Hus hjemmeside https://www.doktorhansenshus.dk/

Fortælleaften med Thorkill Hjelm og Annette Lundgaard
var planlagt til Tirsdag 14. april 2020
Arrangementet udsættes indtil videre.

Igen i år er det lykkedes at få to velkendte Grindsted-borgere til at fortælle om deres færden.
De har begge på forskellig vis præget vores by og dens udvikling.

Annette Lundgaard
Lærer og leder på flere af kommunens skoler. Nu mangeårig leder af Grindsted Privatskole.

Thorkill Hjelm
Urmager, guldsmed og optiker gennem mange år.

Vi håber, at mange vil møde frem for at høre deres historie – som også er en del af vor alles historie.


Du finder GrindstedArkivet
i 10. kl. centret
Tinghusgade 16

Åbningstider:
Onsdag i ulige uger kl. 16 – 18 (skoleferier undtaget)

Besøgende er velkomne til at besøge os, hvad enten ærindet er aflevering af materiale,
søgning af oplysninger eller en almindelig snak.

Mangler du oplysninger om personer, begivenheder, foreninger eller andet, der har med Grindsted historie at gøre så kontakt os.

Måske kan vi hjælpe