Lokalområdets hukommelse

Expandmenu Shrunk

GrindstedArkivet

Eksempel: Billednummer B10656. Fra MUK forstilling String of Pearls. Navne, dato og årstal efterlyses
Billedsøgning og informationsindsamling

Lokalarkivernes oplysninger er offentligt tilgængelige på hjemmesiden: www.arkiv.dk.
Her kan man se, hvilke arkivalier, der ligger i de forskellige arkiver.

De fleste af vore registrerede billeder kan ses inde på denne hjemmeside ved opslag på “GrindstedArkivet”
Men oplysningerne til mange af vore billeder er ufuldstændige, og vi søger til stadighed at forbedre vor viden.

I forbindelse med fortælleaftenen 13. marts 2018 introduceredes en metode, hvormed man kan hjælpe os med det.
Vi håber, at vore medlemmer og andre historisk interesserede vil videregive deres oplysninger til os.

Klik her for at se hvordan!!

 

..

Her finder man os

GrindstedArkivet
Tinghusgade 14
7200 Grindsted

Lokalarkivet findes i 10. klasse skolen
(de tidligere bibliotekslokaler)
med indgang i sideindgangen i østfløjen.

Åbningstider:
Onsdag i ulige uger kl. 16 – 18
(skoleferier undtaget)

 

….
Grindsted Apotek

– til gavn og lindring gennem 175 år
….
….
1. september 2017 fejrede Grindsted Apotek, at det var 175 år siden den første apoteker, Adolph Ottesen, slog sig ned i Grindsted
….
Det første apotek lå på Vestergade 7 indtil 1908, hvor den nuværende apoteksbygning blev opført.
I årene 1930 – 54 lå apoteket på Torvet.
.
….

Apoteker Lene Brandstrup har for nylig købt bygningerne, der tidligere rummede Grindsted Museum.
Såvel bygningerne som museumshaven blev brugt som udstilling i anledning af apotekets jubilæum.
….

I dagens anledning havde man indrettet en lille salgsbod på gaden,
men regnen truede.
….

Man demonstrerede, hvorledes medicinfremtstillingen foregik i fordums tid. Apoteker Lene Brandstrup overvåger produktionen.
….

 

….
Digitalisering og formidling af Lunds fotosamling
Perspektiv i dit liv

….

….
Projektet “Perspektiv i dit liv” går ud på at udbrede kendskabet til Lund fotodynastiets mange tusinde billeder, at gøre dem tilgængelige for offentligheden og at involvere offentligheden i identifikation og fortælling om de mange billeder.

Målet er at skabe en professionelt udført digitalisering af billederne.
Et pilotprojekt er gennemført, og der søges nu midler til at føre projektet videre.

Kig på hjemmesiden for at se, hvor langt man nåede med projektet.

Billund Museum og Billund Bibliotek er drivkræfterne, mens GrindstedArkivet og Jeremy Watts, har været bisiddere i pilotprojektet.

https://ditliviperspektiv.dk

Her kan du se en del af de billeder, der digitaliseret i pilotprojektet.

 

Her er et tilfældigt eksempel på et billede fra hjemmesiden.
ditliviperspektiv.dk

….
Du vil opleve, at Lund-billedernes har høj kvalitet – både med hensyn til teknisk kvalitet og komposition.
….

    

 

Åbningstider:
Onsdag i ulige uger kl. 16 – 18 (skoleferier undtaget).

Besøgende er velkomne til at besøge os, hvad enten deres ærinde er aflevering af materiale,
søgning af oplysninger eller en almindelig snak.

Kontakt Karin Helene Berg, tlf 20 12 42 08, eller karin@grindstedarkivet.dk
eller
Finn Hauge Hansen, tlf. 50 74 48 51, eller finn@grindstedarkivet.dk

 

 Comments are closed.


top