Arkivet åbner igen

Velkommen til lokalarkivet

Efter en længere pause – først på grund af Covid-19 krisen, dernæst på grund af sommerferien åbner vi nu igen.
Første åbningsdag for besøgende er:

Onsdag 12. august kl. 16 – 18.

Derefter vil vi som sædvanligt have åbent for besøgende
onsdage kl. 16 – 18 i ulige uger (skoleferier undtaget).
Da vi skal overholde afstandskrav og andre forholdsregler, vil besøgene hos os indtil videre kræve forudgående aftale.
Kontakt venligst Karin Berg, tlf. 20 12 42 08, eller anden person fra arbejdsgruppen for aftale.
Vi håber, at vore “kunder” igen vil besøge os for at få svar på spørgsmål eller for at aflevere materialer.

Udsat.
Arrangement i samarbejde med Doktor Hansens Hus søges gennemført senere
Borgergade 1910 – 1960. Opfølgning på tidligere fortælling om Grindsteds tidlige udvikling
Oprindeligt programsat: Tirsdag 21.4.2020 kl. 18:30

Karin Berg fortsætter fortællingen om Borgergade med fokus på perioden 1910 – 1960.
Vi vil til sin tid mødes på Torvet og spadsere hen mod Borgergade 27, hvor Karin fortsætter fortællingen.
Se også Doktor Hansens Hus hjemmeside https://www.doktorhansenshus.dk/

Fortælleaften med Thorkill Hjelm og Annette Lundgaard
var planlagt til Tirsdag 14. april 2020
Arrangementet udsættes indtil videre. Planlægges gennemført i efteråret 2020

Igen i år er det lykkedes at få to velkendte Grindsted-borgere til at fortælle om deres færden.
De har begge på forskellig vis præget vores by og dens udvikling.

Annette Lundgaard
Lærer og leder på flere af kommunens skoler. Nu mangeårig leder af Grindsted Privatskole.

Thorkill Hjelm
Urmager, guldsmed og optiker gennem mange år.

Vi håber, at mange vil møde frem for at høre deres historie – som også er en del af vor alles historie.


Du finder GrindstedArkivet
i 10. kl. centret
Tinghusgade 16

Åbningstider:
Onsdag i ulige uger kl. 16 – 18 (skoleferier undtaget)

Besøgende er velkomne til at besøge os, hvad enten ærindet er aflevering af materiale,
søgning af oplysninger eller en almindelig snak.

Mangler du oplysninger om personer, begivenheder, foreninger eller andet, der har med Grindsted historie at gøre så kontakt os.

Måske kan vi hjælpe