Generalforsamling i foreningen “GrindstedArkivet” afholdes
Torsdag 20. februar kl. 19:30 i 10. kl. Centret – Tinghusgade 14

Ordinær generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forgangne år
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Efter vedtægterne skal i lige år vælges 3 til bestyrelsen for 2 år. Carsten S. Christensen, Mathias Stensgaard og Finn Hauge Hansen modtager gerne genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Janne Pedersen og Kirsten Revsbech modtager gerne genvalg.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Linda Nielsen og Jens Hansen som revisorer samt som revisor-suppleant Jette Poulsen.
9. Eventuelt

Find printvenlig version her

Efter generalforsamlingen
Grindstedværket – personerne bag virksomheden og virksomhedens historie

Efter generalforsamlingen vil arkivets medarbejder Finn Hauge fortælle om grundlæggeren af Grindstedværket Chr. Lundsgaard og virksomhedens udvikling over tid.

Et par billeder viser her virksomheden i de tidlige år, hhv. 1925 og 1938. Men som bekendt udviklede den sig videre, både når det gælder omfang og produktbredde.


Udstilling i Billund Centret
3. marts 2020 kl. 14 i Billund Centret

Kl. 14 åbner Stephanie Storbank Billund Kommunes lokalarkiver den årlige fællesudstilling i Billund Centret.
Åbningen markeres med en lille reception, hvor der bydes på en forfriskning.
Som sædvanligt har de 7 lokalarkiver fra foregående års arbejde fundet emner, de finder interessante, og som de gerne vil vise for omverdenen.
GrindstedArkivets tema vil være “Midtbyens udvikling” med specielt fokus på Borgergade.
Udstillingen vil blive vist til og med 29. marts.
Der er naturligvis gratis entre til udstillingen.

Fortælleaften 14. april 2020
Tirsdag 14. april 2020 kl. 19:30 i 10.kl. Centret. Tinghusgade 14

Igen i år er det lykkedes at få to velkendte Grindsted-borgere til at fortælle om deres færden.
De har begge på forskellig vis præget vores by og dens udvikling.

Annette Lundgaard
Lærer og leder på flere af kommunens skoler. Nu mangeårig leder af Grindsted Privatskole.

Thorkill Hjelm
Urmager, guldsmed og optiker gennem mange år.

Vi håber, at mange vil møde frem for at høre deres historie – som også er en del af vor alles historie.


Du finder GrindstedArkivet
i 10. kl. centret
Tinghusgade 16

Åbningstider:
Onsdag i ulige uger kl. 16 – 18 (skoleferier undtaget)

Besøgende er velkomne til at besøge os, hvad enten ærindet er aflevering af materiale,
søgning af oplysninger eller en almindelig snak.

Mangler du oplysninger om personer, begivenheder, foreninger eller andet, der har med Grindsted historie at gøre så kontakt os.

Måske kan vi hjælpe