Foreningen GrindstedArkivet

GrindstedArkivet er en forening med hjemsted i Grindsted. Dets arbejdsområde er Grindsted, Nollund og Urup Sogne i Billund Kommune.
Foreningens opgave er at vække og nære interessen for egnens historie.  GrindstedArkivet er ejet og understøttet af Billund Kommune.

Arkivet samarbejder med kommunens øvrige lokalarkiver i Billund Kommunes Arkivsamvirke.

Foreningen leder arkivet inden for de af kommunen afstukne retningslinier.

Den arbejder på helt almindelige foreningsvilkår ifølge foreningens vedtægter. 

Bestyrelsen ansætter arkivlederen og overvåger arkivets arbejde, mens det praktiske arbejde udføres af GrindstedArkivets arbejdsgruppe.

Såvel bestyrelse som arbejdsgruppe er frivillige og ulønnede.

Bestyrelsen har ansat Karin Helene Berg som arkivleder.

Nærmere oplysninger om seneste generalforsamling findes på anden fanepå hjemmesiden, men

Foreningens vedtægter kan hentes her.