Bliv medlem af foreningen

Man kan blive medlem via denne hjemmesides “Kontakt” fane. Man kan også henvinde sig på arkivet, henvende sig til foreningens bestyrelse eller komme til et af foreningens arrangementer.

Medlemskabet giver mulighed for reduceret pris ved deltagelse i foreningens aktiviteter, når GrindstedArkivet selv står for arrangementet.

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen. Det er i øjeblikket 100 kr, der opkræves efter foreningens generalforsamling i året 1. kvartal. Betaling sker via foreningens bankkonto.

Nærmere oplysninger kan evt. indhentes hos kasserer eller andet bestyrelsesmedlem.