GrindstedArkivets aktiviteter i 2019

Oversigt over året aktiviteter

26. februar – Udstilling i Billund Centret: Glemmer du – Så husker vi
04. marts – Generalforsamling
04. marts – Musikhistorisk aften
13. marts – Peter Johansen møder sangervenner fra Grindsted Drengekor
29. marts – Doktor Nielsens Hus indvies ved apoteker Lene Brandstrup
04. april – Fortælleaften ved Aase Lebech og Niels Prip

Planlagt: 05. juni – Fejring af grundlovsdag – Talerstol i anlægget
Planlagt: 14. august – Arkivets første åbningseftermiddag efter sommerferien
Planlagt: 09. november – Arkivernes Dag


Fortælleaften ved Aase Lebech Østergaard og Niels Prip

Ca. 100 mennesker hørte Asse Lebech og Niels Prip fortælle om deres oplevelser.

Aase Lebech fortalte om sin store glæde ved Chirell Huset, hvor hun både havde størstedelen af sit arbejdsliv og i mange år ejede huset. Som ejer gennemførte hun en gennemgribende istandsættelse af huset. Med et vist vemod måtte hun konstatere, at bygningsvedligeholdelsen i dag ikke lever op til den standard, hun gerne så. Ligeledes måtte hun se, at betingelserne for midtbyens butiksliv i dag anderledes end i hendes tid.

Niels Prip fortalte om barndom. Meget blev udforsket og afprøvet, og Niels havde sammen med sine kammerater helt åbenbart frie forhold til at udforske verden. Sammen med sine allierede agerede han med selvfølgelighed i hele byen. Historien fortalte om et muntert og aktivt drengeliv.

De ca. 100 tilhørere følte sig helt åbenbart godt underholdt.


Doktor Hansens Hus indviet 29. marts 2019


Arkivet har året igennem åbnet onsdag i ulige uger fra 16:00 til 18:00 (skoleferier og officielle fridage dog undtaget)

Den gamle museumsbygning i Borgergade er åbnet i ny, smuk udgave efter en omfattende renovering

Apoteker Lene Brandstrups vision er at skabe nyt liv i Grindsteds ældste bygning, distrikslægeboligen fra 1840’erne, efter at den i en del år fungerede som hjemsted for Grindsted Museum.
GrindstedArkivet har ikke nogen direkte andel i dette projekt, men det er en brik i fortællingen om Grindsted historie. Derfor mener vi, det fortjener en omtale her.
Mange interesserede mødte op for at se og høre om projektet. Lene Brandstrup fortalte om sine intentioner, og hvordan man nåede til det vellykkede resultat. Ligeledes fortalte hun om sin ide med huset, og om hvordan huset vil blive stillet til rådighed for brugerne. Huset rummer bl.a. Vagner Lunds (fra fotograf-dynastiet Lund) meget store bogsamling, herunder en unik samling af religiøs litteratur. Efterhånden vil resten af den enorme bogsamling blive opstillet for at være til rådighed for brugerne.


Organist Poul Johansen og Grindsted Drengekor

Poul Johansen var organist ved Grindsted Kirke fra 1951 til 1964, og i løbet af denne periode dannede han Grindsted Drengekor.
Organist Johansens søn Peter Johansen har gemt mange af faderens optegnelser og scrapbøger, et materiale, som han ønskede at overdrage til GrindstedArkivet.

Onsdag 13. marts 2019 kom Peter sammen med sin søster Kirsten og hustru Susanne for at overdrage dette materiale til lokalarkivet.
Peter havde på forhånd på Facebook adviseret om sit besøg og nogle tidligere kormedlemmer kom for at hilse på Peter. Det gav anledning til mangen god snak om den fælles fortid i de gamle dage.
Materialet blev studeret grundigt, og også pressen var til stede for at få en snak med Peter.

Intet nostalgitræf uden en kop kaffe. De fremmødte fortsatte snakken, som ofte forstærkes omkring bordet. Det var indtrykket, at alle nød samværet. GrindstedArkivet siger tak til Kirsten og Peter for at overdraget material til arkivet, hvor det nu vil blive behørigt registreret og arkiveret.


Generalforsamling og Musikhistorisk aften

4. marts 2019 afholdtes GrindstedArkivets generalforsamling i 10 kl., Centret Tinghusgade 14

Se omtalen af generalforsamlingen med beretning og regnskab her.h

Efter generalforsamlingen fortsatte aftenen med “Musikhistorisk aften”.
Lokalarkivet fortalte om 4 personer, som har sat betydelige musikalske spor for eftertiden.

Anker Olesen, der var etableret sanger, da han tiltrådte som hotelvært og ejer af Grand Hotel i 1931. Han optrådte stadig lejlighedsvist i sin lange periode i Grindsted og omtaltes altid respektfuldt i byen som Koncertsanger Anker Olesen. Han flyttede fra byen i 1964.

Organist Poul Johansen, der dannede et drengekor af fin standard under sin ansættelsesperiode 1951 – 1966. Han førte koret frem til flere grammofonpladeindspilninger.

Ejvind Skov, der var involveret i mangt og meget, men frem for alt var han allestedsnærværende musiker og kapelmester. Han var bl.a. ophavsmand til hittet “Hedepigen” (ca. 1950).

Georg Leth, der som digter og journalist var ordenes ordenes mand.

I aftenens løb sang forsamlingen forskellige sange – de fleste af dem om Grindsted – med forbindelse til aftenens hovedpersoner.


Grindsted Kost- og Realskole gennem godt 100 år

Billund Kommunes Arkivsamvirke åbnede den årlige forårsudstilling tirsdag 26. februar 2019 i Billund centret.

Årets hovedtema var
“Glemmer I – så husker vi”

Ifølge traditionen afholdt Billund Kommunes syv lokalarkiver en fælles udstilling, i år under overskriften: “Glemmer I – så husker vi!”
De enkelte arkiver vælger derefter selv, hvad de husker netop i år.
Arkivsamvirkets formand bød velkommen, hvorefter byrådets formand for kulturområdet, Stefanie Storbank, holdt tale og erklærede udstillingen for åben.