Billeder og informationsindsamling

 

 

Eksempel: Billednummer B10656. Fra MUK forstilling String of Pearls. Navne, dato og årstal efterlyses
Billedsøgning og informationsindsamling

Lokalarkivernes oplysninger er offentligt tilgængelige på hjemmesiden: www.arkiv.dk.
Her kan man se, hvilke arkivalier, der ligger i de forskellige arkiver.

De fleste af vore registrerede billeder kan ses inde på denne hjemmeside ved opslag på “GrindstedArkivet”
Men oplysningerne til mange af vore billeder er ufuldstændige, og vi søger til stadighed at forbedre vor viden.

I forbindelse med fortælleaftenen 13. marts 2018 introduceredes en metode, hvormed man kan hjælpe os med det.
Vi håber, at vore medlemmer og andre historisk interesserede vil videregive deres oplysninger til os.

Klik her for at se hvordan!!

 

 

 

 

….
Digitalisering og formidling af Lunds fotosamling
Perspektiv i dit liv

….

….
Projektet “Perspektiv i dit liv” går ud på at udbrede kendskabet til Lund fotodynastiets mange tusinde billeder, at gøre dem tilgængelige for offentligheden og at involvere offentligheden i identifikation og fortælling om de mange billeder.

Målet er at skabe en professionelt udført digitalisering af billederne.
Et pilotprojekt er gennemført, og der søges nu midler til at føre projektet videre.

Kig på hjemmesiden for at se, hvor langt man nåede med projektet.

Billund Museum og Billund Bibliotek er drivkræfterne, mens GrindstedArkivet og Jeremy Watts, har været bisiddere i pilotprojektet.

https://ditliviperspektiv.dk

Her kan du se en del af de billeder, der digitaliseret i pilotprojektet.

 

Her er et tilfældigt eksempel på et billede fra hjemmesiden.
ditliviperspektiv.dk

….
Du vil opleve, at Lund-billedernes har høj kvalitet – både med hensyn til teknisk kvalitet og komposition.
….