Lokalområdets hukommelse

Expandmenu Shrunk

GrindstedArkivets aktiviteter i 2018


Generalforsamling og beretning om de store Grindsted-slægter
Præstegaard og Plagborg

20. februar kl. 19 i 10. klasse Centret

I forbindelse med den årlige generalforsamling i GrindstedArkivet, er der arrangeret et foredrag om Grindsted Sogns historie fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1900-tallet. Foredragsholder er bysbarnet og medlem af den frivillige arbejdsgruppe i GrindstedArkivet, Ole Søbye.

Med mange forskellige familiemedlemmer fra de to store slægter Præstegaard og Plagborg som gennemgående figurer vil Ole Søbye fortælle om, hvordan den øde Grindsted Hedeslette omdannes – fra en isoleret beboelse udelukkende bestående af engbrug langs Grindsted Å – til hedebrug og egentlig landbrug. Samtidig med hedebrugets udvikling opstår der en landsby omkring Grindsted Kirke og kroen, der i begyndelsen lå i Dal (i Østbyen). Ved kongelig forordning oprettes der i landsbyen midt på heden en distrikslægebolig med apotek, og herfra tager udviklingen ekspresfart fremad, da Grindsted kommer på kortet som jernbaneknudepunkt.

Foredraget understøttes af historiske kort og fotos fra arkivets gemmer.

Brødrene Præstegaard havde betydelig indflydelse på udviklingen i Grindsted omkring år 1900.
De kaldtes også ”Andelsbrødrene” eller sagt på en anden måde af en af byens mænd:
”I Grindsted har vi fire profeter: Jens, Søren, Anders og Kristian

 

.
Ole Søbye fortæller

.

.
Ca . 50 tilhørere fulgte Ole Søbyes fortælling om Grindsteds store “profeter”

og alle de øvrige medlemmer af Præstegaard- og Plagborg slægterne.
Flere af efterkommerne fulgte slagets gang fra tilskuerpladserne.
.


Comments are closed.


top