Lokalområdets hukommelse

Shrunk Expand

Torve og Pladser

Grindsteds torve og pladser

Det centrale torv midt i byen har helt siden byens fødsel været det primære mødested og dermed byens hovedtorv.
Men med byens vækst er der efterfølgende opstået nye torve:

  • Birketorvet i 1950’erne
  • Nørre Torv i 1970’erne
  • Apotekertorvet i 1990’erne

Se historien om byens torve her.

 

….
Grindsteds Torv

Det centrale torv i midtbyen
I næsten enhver by findes en central plads, som har fungeret som torv og samlingssted. Således også i Grindsted, hvor den åbne plads over for kroen helt siden byens fødsel været et vigtigt omdrejningspunkt. I sin tid benyttedes pladsen som hestemarked, men med byens vækst fik pladsen både udseende og status som byens centrale mødested.
….

Torvet ca. 1915

Fra en meget beskeden start får Torvet ny betydning.
Byens voldsomme vækst giver basis for nye flotte forretningsejendomme, der omkranser pladsen.

Isenkramforretningen i det sydvestlige hjørne er fra 1915, og boghandelen på vestsiden er fra 1916.

 

 

Grindsted Kro, 1915

Grindsted Kro afgrænsede Torvet på sydsiden.
Grindsted Kro lukkede i 1919. Dermedvar det slut med ”de små sorte” for en lang periode. Det senere opførte “Missionshotellet” (senere Grand Hotel) var “tørlagt”. Det skulle vare længe, før der igen kom spiritusbevilling til byens serveringssteder.

 

Torvet 1921

Bebyggelsen omkring Torvet har format, men gader og pladser er stadig jord- og grusveje.
De bliver gradvist brolagt i første halvdele af 1920’erne.
Til venstre ses et hjørne af Varde Banks bygning fra 1920. For enden af Jernbanegade ligger den flotte stationsbygning fra 1916.

 

1945
Torvet har nu brolægning, men er stadig mest et vejkryds ved en åben plads med et par benzinstandere.

 

 
….
Det første egentlige torveanlæg
I begyndelsen af 1950’erne bygges et egentligt torveanlæg
med underjordiske offentlige toiletter og et beskyttet areal for fodgængere.
….

Ca 1955
Den stigende motortrafik tilgodeses med et antal parkeringspladser. De forsvinder dog forholdsvis hurtigt ved en senere ombygning.

 

1974

Bilfri søndag
Efter en ombygning, hvor parkeringspladserne er inddraget til trafikfrit område, er torveanlægget igen uændret i en del år.
Her ses Torvet på en mildt sagt rolig søndag.Den såkaldte oliekrise udløste de bilfrie søndage, hvor al ”almindelig” bilkørsel var forbudt.

 

 

….
Peter Meinerts skulptur

Omkring 1990 havde det ca. 40 år gamle torve
anlæg udspillet sin rolle. Der skulle anlægges noget nyt.
Udsmykningen i form af en skulptur blev lagt i hænderne på kunstneren Peter Meinert.
Skulpturen blev produceret i et samarbejde mellem kunstneren og lokale pensionerede håndværkere.
Resultatet var stærkt omdiskuteret, og byen tog aldrig for alvor kunstværket til sig. 
Skulpturen på hovedtorvet var blot et af 4 kunstværker, som blev skabt i samme periode.
De øvrige var skulpturer på Apotekertorvert og Nørre Torv samt et gavlmaleri på huset ved den østlige indkørsel til Borgergade.
….

1992
Kunst eller ikke kunst.Skulpturen ved kunstneren Peter Meinert bliver et  omdiskuteret emne i de følgende år,

 

 

 

 

1995
En af Torvets markante bygninger,
Varde Banks bygning fra 1920.
Banken oprettede en filial i Borgergade i 1913.

Fra 1920 til 1993 lå banken i denne bygning.1. Januar 1994 overtog Sydbank resterne af Varde Bank.

….
Ca. 2010 Nyt torvedesign

De senere torveanlæg havde åbenbart ikke samme slidstyrke som de tidligere,
og Peter Meinerts skulptur blev som tidligere nævnt aldrig rigtigt accepteret.
Torveanlægget fra 1992 ændres kraftigt omkring 2010. Ombygningen indgik i en omfattende ombygning af hele bymidten.
….

2010

Så blev torveanlægget igen omdesignet.
Peter Meinerts skulptur kom til at leve i under 20 år

Denne gang skete ombygningen med gode materialer, men mere diskrete virkemidler.

Billedet er fra 2016.

 

….
Hermed slutter indtil videre
Historien om byens centrale torv.

Men med byens vækst er der opstået behov for nye trafikale åndehuller og dermed nye torve:
Birketorvet i 1950’erne
Nørre Torv i 1970’erne
Apotekertorvet i 1990’erne
Historien om disse torve kan findes andetsteds
 Hvis du har lyst til at se lidt flere billeder om byens torve kan de findes ved at klikke her.
….
  

 Comments are closed.