Lokalområdets hukommelse

Expandmenu Shrunk

Generalforsamling

 

Generalforsamling i GrindstedArkivet
afholdt i 10. kl. Centret 20. februar 2018

       Generalforsamling blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne.

Se vedtægterne her.
Se dagsorden for generalforsamlingen her.
Formandens beretning – Kommer snarest
Referat fra generalforsamling – Kommer snarest

Ca. 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen,
som blev afviklet ifølge vedtægterne med Aksel Fredensborg som dirigent.

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.
Kontingent blev vedtaget uændret med 100 kr. pr. person.
Det officielle referat fra generalforsamlingen kommer snarest.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle blev genvalgt.
Også revisorer, suppleanter og revisorsuppleant blev genvalgt.

Den valgte bestyrelse har endnu ikke konstitueret sig,
men den forrige bestyrelse (bestående af de samme personer) var som følger:

Formand:  Finn Hauge Hansen
Næstformand:  Carsten Sander Christensen
Kasserer:  Mathias Steensgaard
Sekretær:  Christen Storgaard
Bestyrelsesmedlem: Jeremy Watts
Revisorer: Jens Hansen og Linda Nielsen
Bestyrelses-suppleanter: Grethe Thrane og Aksel Fredensborg
Revisorsuppleant: Jette Poulsen

____________________________________________________________________

Efter generalforsamlingen fortalte Ole Søbye om de initiativ- og indflydelsesrige
Præstegaard- og Plagborg slægter

Se nærmere oplysninger på siden “GrindstedArkivets aktiviteter i 2018”

 Comments are closed.


top