Lokalområdets hukommelse

Shrunk Expand

Generalforsamling

 

Generalforsamling i GrindstedArkivet

afholdt i 10. kl. Centret 20. februar 2018

     Generalforsamling blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne.

Se vedtægterne her
Se dagsorden for generalforsamlingen her
Formandens beretning 
Referat fra generalforsamling

.
Ca. 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen,
som blev afviklet ifølge vedtægterne med Aksel Fredensborg som dirigent.
Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.
Kontingent blev vedtaget uændret med 100 kr. pr. person.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle blev genvalgt.
Også revisorer, suppleanter og revisorsuppleant blev genvalgt.
Den valgte bestyrelse har konstitueret sig som følger:Formand:  Finn Hauge Hansen
Næstformand:  Carsten Sander Christensen
Kasserer:  Mathias Steensgaard
Sekretær:  Christen Storgaard
Bestyrelsesmedlem: Jeremy Watts
Revisorer: Jens Hansen og Linda Nielsen
Bestyrelses-suppleanter: Grethe Thrane og Aksel Fredensborg
Revisorsuppleant: Jette Poulsen

Efter generalforsamlingen fortalte Ole Søbye om de initiativ- og indflydelsesrige
Præstegaard- og Plagborg slægter

Se nærmere oplysninger på siden “GrindstedArkivets aktiviteter i 2018”Comments are closed.