Lokalområdets hukommelse

Expandmenu Shrunk

Generalforsamling

 

Generalforsamling i GrindstedArkivet
afholdt i Magion 13. januar 2017

       Generalforsamling blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne.

Se vedtægterne her.
Se dagsorden for generalforsamlingen her.
Formandens beretning – Se beretningen her.
Referat fra generalforsamling 

Ca. 25 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Ud over valg til bestyrelsen var vigtigste punkt fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag til årligt kontingent var 100 kr. Dette blev vedtaget.
Det officielle referat fra generalforsamlingen kommer snarest.

Bestyrelsen blev valgt som nedenstående –
Revisor Jens Hansen blev nyvalgt, ellers var der tale om genvalg.
Den valgte bestyrelse
 har har konstitueret sig som følger:

Formand:  Finn Hauge Hansen
Næstformand:  Carsten Sander Christensen
Kasserer:  Mathias Steensgaard
Sekretær:  Christen Storgaard
Bestyrelsesmedlem: Jeremy Watts
Revisorer: Jens Hansen (nyvalgt) og Linda Nielsen
Bestyrelses-suppleanter: Grethe Thrane og Aksel Fredensborg
Revisorsuppleant: Jette Poulsen

____________________________________________________________________

Efter generalforsamlingen var der indkaldt til borgermøde,
hvor Projektet “Perspektiv i dit liv” skulle præsenteres.


Projektet går ud på katalogisering og digitalisering af
Lund-fotodynastiets mange fotos fra perioden 1907 – 83.

Se nærmere oplysninger på siden “GrindstedArkivets aktiviteter i 2017”

 Comments are closed.


top