Generalforsamling

 Generalforsamling i GrindstedArkivet
4. marts 2019 i 10. kl. Centret

Generalforsamling blev afholdt med dagsorden ifølge reglerne.

Formand Finn Hauge Hansen aflagde beretning om lokalarkivets aktiviteter i det forløbne år. Formandens beretning blev godkendt – kan hentes her.

Kasseren redegjorde for lokalarkivets økonomi, som kan hentes her. Regnskabet, som viste et lille underskud på ca. 1100 kr., blev godkendt.

Bestyrelsesmedlem Jeremy ønskede efter 2 perioder i bestyrelsen ikke genvalg. Generalforsamlingen valgte Grethe Thrane som nyt bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Janne Pedersen og Kirsten Revsbech.

Til posterne som revisorer og revisorsuppleant var der genvalg til Linda Nielsen, Jens Hansen og Jette Poulsen.

Bestyrelsen består herefter af:
Carsten Sander Christensen, Christen Storgaard, Finn Hauge Hansen, Grethe Thrane og Mathias Stensgaard.

 

Efter generalforsamlingen fortalte 4 af arkivets medarbejdere om den musikalske arv, som betydelige musikpersonligheder har viderebragt:

Koncertsanger Anker Olesen,
Organist Johansen med kirkens drengekor,
Malermester, musiker, sangskriver m.m. Ejvind Skov
Journalist og sangskriver Georg Leth

De fremmødte lyttede også til grammofonplader og sang selv med på gamle Grindsted-sange. Undervejs bidrog folk i salen til erindringer om disse Grindsted-borgere. Fortællingerne blev understøttet af billedserier vist på skærm.